Историјски оквир монтиране афере

Двије књиге су посебно важне  у разумијевању афере ”Државни удар” 2016, јер је она ”скројена” по истом моделу као и ”Бомбашка афера” из 1907. Стога, врло је важно разумјети и тај, историјски коријен ове монтиране афере, јер су подударности невјероватне. Од кључних ”састојака” имамо – завјеру из Србије, напад на режим у Црној Гори у жељи да се свргне терористичким методама, атентат на краља Николу, односно Мила Ђукановића, фарсични, дириговани судски процес и свједоке сараднике – Ђорђа Настића и Сашу Синђелића.

Бомбашка и Васојевићка афера – Вукић Илинчић

У сржи ”Бомбашке афере”, која се десила 1907, налази се тадашња режимска конструкција о организованој, фантомској групи, формираној и потпомогнутом из Београда која је припремала оружани удар на режим у Црној Гори, односно за атентат на Краља Николу. Према оптужби, наводно је из Србије “тајно упућено 16 бомби у Црну Гору”.

Бомбе су, према оптужници, у Црну Гору унијете из два правца — преко Санџака их је носио Васо Ћулафић, а преко Боке которске бомбе је унио Стеван Рајковић, штампарски радник из Цетиња. Из Београда су у Котор, тада у саставу Аустро-Угарске, дошли главни студенти-уротници: Јован Ђоновић, Тодор Божовић, Ђуро Војводић и Петар Новаковић, док их је Марко Даковић већ чекао у Котору.

Интересантно је да је аустроугарско судство ослободило у Котору све оптужене од стране црногорског режима, а који су били ухапшени на територији те државе, док је цетињски суд њихове другове осуђивао на смрт и доживотне робије.

Посебно значајну улогу у овом процесу је имао историјски праузор Саше Синђелића, ”професионални” свједок-сарадник у више монтираних процеса Ђорђе Настић. На основу његовог свједочења, цетињски суд је донио драконске пресуде против невино оптужених. Ђорђе Настић се као свједок појављује и у такозваном ”Загребачком процесу”.

КЊИГА: Бомбашка и Васојевићка афера – Вукић Илинчић

Стево Лопичић – Цетињска бомбашка афера у вези са Загребачким процесом

Другу књигу је написао Стево Лопичић, главни полицијски исљедник у ”Бомбашкој афери”.  У пред­го­во­ру сво­је бро­шу­ре, која је дата у фор­ми покајничке ис­по­ви­је­сти и са гри­жом са­вје­сти, Ло­пи­чић ка­же: „Це­тињ­ска бом­ба­шка афе­ра то ка­ле­и­до­скоп­ско стр­мо­гла­вље­ње цр­но­гор­ске зва­нич­не по­ли­ти­ке, мрач­ни је пут на­ше нај­но­ви­је исто­ри­је, ко­ју су ду­жни ра­сви­је­тли­ти мно­ги, ме­ђу ко­ји­ма, као ислед­ник, мо­ја лич­ност за­у­зим­на скром­но и не­за­вид­но мје­сто...”

КЊИГА: Цетињска бомбашка афера у вези са Загребачким процесом – Стево Лопичић