Главно суђење – фебруар 2019.

28. фебруар 2019.

27. фебруар 2019.

26. фебруар 2019.

25. фебруар 2019.

22. фебруар 2019.

21. фебруар 2019.

20. фебруар 2019.

19. фебруар 2019.

18. фебруар 2019.

14. фебруар 2019.

13. фебруар 2019.

12. фебруар 2019.

  1. фебруар 2019.