Главно суђење – децембар 2017.

20. децембар 2017.

14. децембар 2017.

13. децембар 2017.

8. децембар 2017.

7. децембар 2017.

6. децембар 2017.