Главно суђење – септембар 2017.

29. септембар 2017.

28. септембар 2017.

27. септембар 2017.

22. септембар 2017.

20. септембар 2017.

13. септембар 2017.

11. септембар 2017.

8. септембар 2017.

7. септембар 2017.

6. септембар 2017.