Главно суђење – октобар 2018.

25. октобар 2018.

19. октобар 2018.

18. октобар 2018.

17. октобар 2018.

12. октобар 2018.

11. октобар 2018.

10. октобар 2018.

5. октобар 2018.

4. октобар 2018.

3. октобар 2018.