Главно суђење – октобар 2017.

27. октобар 2017.

26. октобар 2017.

25. октобар 2017.

9. октобар 2017.

6. октобар 2017.

5. октобар 2017.

4. октобар 2017.