Главно суђење – новембар 2017.

24. новембар 2017.

23. новембар 2017.

22. новембар 2017.

17. новембар 2017.

16. новембар 2017.

15. новембар 2017.

9. новембар 2017.

8. новембар 2017.

7. новембар 2017.