Главно суђење – јун 2018.

29. јун 2018.

28. јун 2018.

22. јун 2018.

21. јун 2018.

20. јун 2018.

15. јун 2018.

14. јун 2018.

13. јун 2018.

6. јун 2018.

5. јун 2018.

4 . јун 2018.