Главно суђење – јул 2018.

25. јул 2018.

24. јул 2018.

23. јул 2018.

20. јул 2018.

18. јул 2018.

16. јул 2018.

12. јул 2018.

11. јул 2018.

6. јул 2018.