Главно суђење – децембар 2018.

14. децембар 2018.

13. децембар 2018.